Systemy przejazdów kolejowych ELTECPUR®

Rys. Systemy przejazdów kolejowych ELTECPUR ® do szyn Vignolesa 50 E2 w betonie

W przypadku systemów przejazdów kolejowych ELTECPUR® chodzi o elastyczne płyty elementów do szyn Vignolesa i szyn rowkowych. Konstrukcja jest zmienna i zależnie od obciążenia przeznaczona wyłącznie dla pieszych, samochodów osobowych i lekkiego ruchu samochodów ciężarowych.

ELTECPUR&reg – SYSTEMY WKŁADEK KOMOROWYCH DO SZYN

ELTECPUR &reg – SYSTEMY WKŁADEK KOMOROWYCH DO SZYN kompatybilnych Ri54G2. Dwuczęściowa konstrukcja do stosowania w torze drogowym

W czasach zwiększonej świadomości ekologicznej oraz korzyści w zakresie poruszania się w miejskim transporcie szynowym, transport oparty na nowoczesnych pojazdach i innowacyjnym zarządzaniu ma duże znaczenie. Zoptymalizowane uzgodnienie zastosowanych pojazdów i odpowiednio wybranej konstrukcji nawierzchni oraz celowa redukcja drgań powodowanych przez nawierzchnię z efektem redukcji hałasu w powietrzu oraz drgań przyczyniają się w znacznym stopniu do ochrony środowiska. Ważnym czynnikiem, o którym nie należy zapominać, w kwestii stopnia wpływu takich antywibracyjnych systemów torowych są z jednej strony zawsze warunki lokalne (w tym warunki geologiczne i budowlane) oraz z drugiej strony sposób obróbki elementów. Błąd wykonania może znacznie zmniejszyć efekt.