Systemy przejazdów kolejowych ELTECPUR®

Rys. Systemy przejazdów kolejowych ELTECPUR ® do szyn Vignolesa 50 E2 w betonie

W przypadku systemów przejazdów kolejowych ELTECPUR® chodzi o elastyczne płyty elementów do szyn Vignolesa i szyn rowkowych. Konstrukcja jest zmienna i zależnie od obciążenia przeznaczona wyłącznie dla pieszych, samochodów osobowych i lekkiego ruchu samochodów ciężarowych.

Rys. Systemy przejazdów kolejowych ELTECPUR ® do szyn Vignolesa 49E1 na podłożu z podsypki

 

Rys. Systemy przejazdów kolejowych ELTECPUR ® do szyn Vignolesa 50 E2 w betonie

Rys. Systemy przejazdów kolejowych ELTECPUR ® do szyn Vignolesa 50 E2 w betonie

 

TŁO

Miejsca przejścia między torem a ulicą są zmienne i wiążą się często z problematyką w odniesieniu do kombinowanego używania drogi jazdy. Firma HET Elastomertechnik zajęła się tym zadaniem i znalazła rozwiązania dla swoich klientów. Dzięki zastosowaniu różnych profili elastomerowych można ukształtować koleinę w zależności od wymaganej szerokości i głębokości w taki sposób, aby zapewnić równe i jak najbardziej niezakłócone przejścia.

OPIS

W celu zapewnienia użytkownikom ruchu, na przykład pieszym, bezpiecznego i jak najbardziej równego przejścia w rejonie torów tramwajowych, systemy przejść kolejowych ELTECPUR ® rozwiązują te problemy w nowoczesny i prosty sposób. Nawet na przejściach lub przejazdach tramwajowych z szynami bez rowków można zrezygnować przy kombinacji odpowiednich wkładek komorowych i zachowaniu wymaganej szerokości i głębokości rowków ze stosowania dodatkowych szyn lub szyn rowkowych.

Poszczególne systemy są dostosowane dokładnie do odpowiedniej nawierzchni. Po uprzednim uzgodnieniu z klientem pobierane są dokładnie wymagane wymiary na miejscu i przejazd jest wykonywany z pożądaną geometrią, odpowiednim wzorcowaniem nawierzchni i w indywidualnej kolorystyce. Nawet w przypadku mniejszych promieni można łatwo wykonać systemy stożkowe.
Poszczególne systemy są montowane za pomocą lekkich podnośników i w razie konieczności i po zamówieniu nie zależą od odległości progowej

JAKOŚĆ

Poszczególne systemy i ich części składowe są wykonane z mieszanki granulatu gumowego, gumy kablowej oraz mączki gumowej, pochodzących z recyklingu. Za spoiwo służy wysokiej jakości poliuretan. Podobnie, jak w przypadku monitorowania procesu produkcyjnego, na przykład betonu lub asfaltu, podczas projektowania zostały opracowane dokładne receptury mieszanek, które są również monitorowane, sprawdzane i dokumentowane.

Ciągłe monitorowanie zapewnia również przy stosowaniu materiałów z surowców wtórnych jednorodność i jakość produktu końcowego. Wszystkie stosowane materiały są wolne od polichlorku winylu (PCW).

Wszystkie procesy technologiczne, projektowanie oraz dokumentacja są oparte na przepisach normy DIN EN 9001ff.
W szczególności wymienione i zapewnione charakterystyki produktu są udokumentowane przez odpowiednie certyfikaty niezależnych ekspertów i instytucje. Ostatecznie, produkty udowodniają swoje właściwości i jakości w Europie od ponad dziesięciu lat.

ROZWIĄZANIA

Poprzez rozwój różnych typów przejazdów, heidelberskiej spółce Elastomertechnik GmbH (HET) udało się zaprojektować konstrukcje z tymi rozwiązaniami, które sprawiają, że przekraczanie torów tramwajowych jest bezpieczne dla pieszych i rowerzystów. Co więcej, ta metoda zapewnia niskie tolerancje i sprawia, że obszar przejazdu jest równy geometrycznie. Montaż nowego systemu przejazdu kolejowego ELTECPUR® jest możliwy bez specjalnych narzędzi i w krótkim czasie.