Płyty zabezpieczające przed upadkiem ELTECPUR®

Rys. Płyta zabezpieczająca przed upadkiem ELTECPUR® z zawartością EPDM

DESCRIPTION DU PRODUIT

Od wielu lat dostarczamy płyty zabezpieczające przed upadkiem do układania na placu zabaw. Są one rygorystycznie testowane zgodnie z DIN EN 1177, a tym samym zapewniają bezpieczeństwo Państwa placu zabaw od tej strony. Dla wszystkich oferowanych płyt posiadamy certyfikaty TÜV

Rys. Płyta zabezpieczająca przed upadkiem ELTECPUR® z systemem złączyRys. 	Płyta zabezpieczająca przed upadkiem ELTECPUR® z numerami jako gra w klasy

Kontrola wizualna powinna być przeprowadzana na placach zabaw o dużej frekwencji codziennie, kontrola działania od raz na miesiąc do raz na trzy miesiące (sprawdzenie funkcji i stabilności), a raz do roku kompetentna osoba powinna przeprowadzać roczny przegląd. Ta kompetentna osoba powinna być "wykwalifikowanym kontrolerem placów zabaw zgodnie z DIN SPEC 79161".

Wymiary
  • Długość: 500 lub 1000 mm
  • Szerokość: 500 lub 1000 mm
  • Grubość: 40 do 100 mm
Kolory:
  • czerwono-brązowy (SBR)
  • zielony (SBR)
  • czarny (SBR)
  • wiele innych (EPDM) na zapytanie