PODŁOGI SYSTEMOWE Z ELASTOMERU ELTEC® – ALTERNATYWNY SYSTEM Z SIATKĄ EKOLOGICZNĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPU ECO

Rys. PODŁOGI SYSTEMOWE Z ELASTOMERU ELTEC® – ALTERNATYWNY SYSTEM Z SIATKĄ EKOLOGICZNĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPU ECO

OPIS PRODUKTU

System stanowi szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do budowy boisk sportowych i placów zabaw, jak również miejsc odpoczynku.
Zaletą tego systemu z gumową matą jest możliwość - właśnie w miejscach, w których nie przykłada się koniecznie wagi do klasycznego użycia betonu i żwiru - stworzenie alternatywy utwardzenia powierzchni (rozwój urbanistyczny, zielona zabudowa, modernizacja parkingu, itp.).
Dzięki swojej powierzchni, system zapewnia pełną funkcjonalność i pozwala, aby było zagwarantowane zalecane użycie (sport, rekreacja, pojazdów, itd.).
Podstawowym elementem systemu jest siatka ekologiczna (system drenaży z tworzywa sztucznego), który posiada indywidualne małe siatki o wymiarach 330 x 330 x 30 mm, które dają w ramie łączny wymiar 990 x 990 mm.
Siatka ekologiczna jest tak zaprojektowana, że wytrzymuje ekstremalne obciążenia, znosi wielokrotne przejazdy o wadze do około 33 ton.
Materiał systemu jest ponadto tak wyposażony, że ma miejsce wymiana ciepła.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Rys. PODŁOGI SYSTEMOWE Z ELASTOMERU ELTEC® – ALTERNATYWNY SYSTEM Z SIATKĄ EKOLOGICZNĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPU ECORys. PODŁOGI SYSTEMOWE Z ELASTOMERU ELTEC® – ALTERNATYWNY SYSTEM Z SIATKĄ EKOLOGICZNĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TYPU ECO

Wskazane jest, aby umocować powierzchnię w zamkniętej formie. Powierzchnia powinna wykazywać określoną płaskość (minimalnie wibrująca płyta 500 kg).
Do utworzenia podłoża (podkładu) najlepiej używać żwiru (uziarnienie / rozkład wielkości cząstek 0,5-2,0 mm), lub pyłu skalnego. Po wykonaniu i sprawdzeniu powierzchni można ułożyć siatkę ekologiczną i połączyć przez blokadę z tworzywa sztucznego (patrz wyżej).
Jeśli siatka ekologiczna wystaje na całym obszarze z powierzchni, można zeszlifować wystające części za pomocą szlifierki cylindrycznej.
Natomiast, jeśli grunt jest przepuszczalny lub nieszczelny tak, że siatka ekologiczna nie ma oparcia, to należy ponownie wypełnić podłoże pyłem skalnym lub porównywalnym materiałem i ponownie zagęścić walcem wibracyjnym.
Celem jest zapewnienie, aby całkowicie ułożona powierzchnia była stabilna.

WYKOŃCZENIE

Po ułożeniu i połączeniu siatki ekologicznej, układa się elastyczne maty lub elastyczną kostkę kompozytową. Maty powinny mieć grubość co najmniej 20 mm i być ułożone w wymiarach  500 x 500 mm.
Klejenie powinno nastąpić na tylnej stronie maty w przewidzianych do tego zagłębieniach. Radzimy zastosować klej w następujących punktach pod matą 500 mm x 500 mm (ze wszystkich 4 stron i na środku). Zużycie kleju PU ok. 100 g.
Po ok. 12 godzinach utwardzania kleju można sporadycznie używać wykonanej powierzchni. Wynik jest pozytywny, jeśli powierzchnia ma nie tylko sztywną ramą, lecz także jest zachowana bardzo przyjemna elastyczność.
Wykonana powierzchna wytrzymuje mróz bez napęcznienia, a woda deszczowa jest absorbowana. Siatka ekologiczna służy w tym wypadku za naturalne odwadnianie.
Siatka ekologiczna systemu w połączeniu z elastyczną gumową matą została zastosowana już w 2006 roku z powodzeniem w wielu projektach.
Pozytywne opinie klientów przemawiają jednoznacznie za systemem, który jest ponadto bardzo korzystny dla rozwoju i ochrony środowiska.